Пандикуляція
Пандикуляція
Якоб Айрінг, Конрад Ємлі

Норвегія | 03:11 | 2020

пан-ди-ку-ля-ці-я - процес потягування (часто супроводжується позіханням)